Logo

Nowa funkcja

W wersji 2.1.2.x dodano nową funkcjonalność w zakresie określania cen netto i brutto towarów. W module Ustawienia → Główne → Preferencje Główne - można ustawić domyślną precyzję wpisywania i wylicznia cen netto i brutto towarów (domyślna precyzja to 2 miejsca po przecinku). Funkcja może być przydatna np. przy rejestracji faktur zakupu wystawianych przez zakład energetyczny, gdzie ceny za energię określana są do 4-ech miejsc po przeciku.

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza przed pobraniem pliku

Wszystkie pola są wymagane.