Nowa Funkcja

W wersji 2.1.2.x dodano nową funkcjonalność w zakresie określania cen netto i brutto towarów. W module Ustawienia → Główne → Preferencje Główne – można ustawić domyślną precyzję wpisywania i wylicznia cen netto i brutto towarów (domyślna precyzja to 2 miejsca po przecinku). Funkcja może być przydatna np. przy rejestracji faktur zakupu wystawianych przez zakład energetyczny, gdzie ceny za energię określana są do 4-ech miejsc po przeciku.


Nowe stawki VAT

OptiFirma przygotowana na nowe stawki VAT od 2011 roku. Od wersji 2.1.2.x program OptiFirma wspiera nowe stawki VAT. Dotychczasowi uzytkownicy powinni wykonać automatyczną aktualizację programu do bieżącej wersji, a następnie dodać nowe stawki VAT w module Ustawienia → Główne → Stawki VAT. 
W przypadku nowych użytkowników programu nowe stawki VAT zostaną dodane automatycznie podczas zakładania bazy danych.