Wsparcie

Pierwsze logowanie

Przypominamy hasło i login przy pierwszym logowaniu do programu OptiFirma

login:   admin
hasło:  admin